Światowy Kongres Geotermalny 2020+1

W dniach 24-27 października odbył się Światowy Kongres Geotermalny w Reykjaviku. Został on zorganizowany w formie hybrydowej, z częścią stacjonarną zrealizowaną w Centrum Konferencyjnym Harpa.

Udział w części stacjonarnej wzięli delegaci wybranych organizacji i firm, których liczba ze względów bezpieczeństwa została ograniczona. Dla zarejestrowanych uczestników dostępne były transmisje online, zaś dla szerokiego grona odbiorców dostępne są bezpłatnie nagrania uroczystego otwarcia i zamknięcia Kongresu. Odpowiednio, pierwsze 25 i 20 minut nagrania to pokazy slajdów prezentujących fotografie związane z geotermią i Islandią.

Jako zestaw wniosków i postulatów płynących z wydarzenia opracowano Reykjavik Declaration, która jest dostępna pod adresem https://www.wgc2020.com/news/article/News/reykjavik-declaration#recommendations-to-decision-makers

Uroczyste otwarcie Światowego Kongresu Geotermalnego 2020+1

Uroczyste zamknięcie obrad Światowego Kongresu Geotermalnego 2020+1

Udostępniona została także galeria zdjęć prezentująca kluczowe wystąpienia oraz wydarzenia w czasie Kongresu

TUR_3913
Galeria zdjęć ze Światowego Kongresu Geotermalnego 2020+1 dostępna jest również pod adresem https://www.flickr.com/photos/wgc2020/with/51635734401/

Pełny program wystąpień, o wiele mniej licznych niż w poprzednich edycjach dostępny jest pod adresem https://wgc2020.com/library?itemid=01b85c5d-6afa-41ec-b342-fd0d024f9ba4

Ani zmniejszona liczba uczestników ani przesunięcie wydarzenia wymuszone wiadomymi względami nie korespondują z nieustannym rozwojem geotermii na świecie, zarówno pod kątem mocy wytwórczych energii elektrycznej i ciepła jak i liczby osób zaopatrywanych w energię pochodzącą z otworów geotermalnych, a także związanych zawodowo z poszukiwaniem, udostępnianiem i eksploatacją zasobów geotermalnych.

Z niecierpliwością oczekujemy na Światowy Kongres Geotermalny 2023. Zgodnie z decyzją Zarządu International Geothermal Association, odbędzie się on w Pekinie.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry