Za nami V Ogólnopolski Kongres Geotermalny!

W dniach 11-13 października 2016 roku odbył się w Mszczonowie V Ogólnopolski Kongres Geotermalny. Wśród uczestników gościliśmy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe, doktorantów i studentów, a także inne osoby zainteresowane geotermią.

Krótka wideorelacja z V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego w Mszczonowie

Reprezentowane były wszystkie wiodące ośrodki naukowe, badawcze, firmy geologiczne, geofizyczne, wiertnicze i inne związane z sektorem geotermalnym w kraju. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele firm geotermalnych, operatorów ciepłowni geotermalnych, ośrodków rekreacyjnych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

W trakcie Kongresu trwały zarówno sesje techniczne, jak i sesje posterowe.  Przedstawiono ponad 50 referatów, wśród nich z Katedry Surowców Energetycznych wygłoszono 11 referatów i zaprezentowano 6 posterów.
W pierwszym dniu Kongresu uroczyście uczczono jubileusz 10-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego. W trakcie Kongresu wręczono medale Honorowe im. Erazma Syksta, Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego na ręce przedstawicieli:
–        Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o., w roku Jubileuszu 20-lecia działalności,
–        Geotermii Uniejów im. St. Olasa sp. z.o.o., w 15-lecie funkcjonowania geotermalnej sieci grzewczej,
–        Instytutowi Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, w roku Jubileuszu 30-lecia działalności oraz
–        Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie, w roku Jubileuszu 70-lecia działalności

W dniu 13.10.br. (godz. 11.15-12.15) odbyła się sesja „Kierunki badań i zagospodarowania energii geotermalnej w Polsce na tle Europy „ (m.in. w świetle EGC 2016). Podczas tej sesji była m.in. możliwość przedstawienia kilku krótkich informacji przez uczestników Kongresu o prowadzonych i planowanych badaniach, projektach, propozycjach w zakresie badań, itp.

vokg

Uczestnicy i organizatorzy podczas V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

Mszczonów,  to miasto znane zarówno z prężnej działalności gospodarczej, jak z faktu, że od kilkunastu lat stosowane są wszechstronnie wody geotermalne: do celów grzewczych, pitnych, a następnie także do rekreacji. Jest to bardzo udany przykład wszechstronnego zagospodarowania wód i energii geotermalnej w szerokim zakresie temperatur i do różnych celów.


Poprzednie Kongresy odbyły się w latach 2007, 2009, 2011 i 2013. Były to najważniejsze krajowe spotkania środowiska naukowców i praktyków związanych z geotermią, które przysłużyły się przeglądowi stanu rozwoju, doświadczeń i perspektyw geotermii w naszym kraju, zintegrowały wiele osób i środowisk.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry