Turek – nowe wiercenie w poszukiwaniu geotermii

Jak informują lokalne media, w Turku uroczyście rozpoczęto wiercenie odwiertu, którego celem jest udostępnienie jurajskich warstw wodonośnych, w których spodziewana jest woda geotermalna o temperaturze około 75°C i mineralizacji na poziomie około 120 g/m3. Przewidywana wydajność odwiertu to 200 m3/h.

Należy pamiętać, że ostateczne parametry poznamy dopiero po końcowych testach otworu. Choć zasoby geotermalne w Polscedobrze opisane, rezultaty wiercenia w poszczególnych miejscach mogą pozytywnie zaskoczyć, czego przykładem jest Sieradz. Równocześnie, inwestor ponosi pewne ryzyko geologiczne związane z niemożnością pełnego opisania warunków panujących 2 km poniżej powierzchni terenu.

Choć w Polsce nie funkcjonuje, postulowany od dawna system ubezpieczenia ryzyka geologicznego, inwestycje wspierane są w inny sposób. W Turku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie w wysokości 14 040 000 PLN, co stanowi znaczącą większość całego kosztu inwestycji wynoszącego 16 211 400 PLN.

Wykonawcą robót geologicznych jest firma G-Drilling S.A., zaś nadzór geologiczny pełni firma Pro-Invest Solutions Sp. z o.o. Obydwie firmy są członkami wspierającymi naszego Stowarzyszenia.

Wykonawcom, nadzorcom i inwestorom życzymy szybkiego, pomyślnego i bezpiecznego zakończenia prac, a mieszkańcom – rychłego dostępu do pełni korzyści związanych z udostępnieniem zasobów geotermalnych.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry