Ubezpieczenie ryzyka geologicznego geotermii w Polsce

29 stycznia w Warszawie odbyły się Warsztaty krajowe dotyczące powstania i funkcjonowania funduszu ubezpieczenia ryzyka w projektach geotermalnych w Polsce – projekt „Rozwój projektów z zakresu geotermii i odnawialnych źródeł energii poprzez ograniczanie ich ryzyka„.

Zagadnieniu minimalizacji i ubezpieczania ryzyka geologicznego poświęcony jest cały międzynarodowy projekt GEORISK finansowany ze środków programu Horyzont 2020. W projekcie uczestniczy wielu członków Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.

Ubezpieczenie ryzyka geologicznego pozytywnie wpłynęło na rynek geotermalny m.in. we Francji i Holandii i zaktywizowało prywatnych inwestorów.

Mamy nadzieję, że efekty prac ekspertów zaangażowanych w projekt zostaną wykorzystane, by przyspieszyć rozwój geotermii w Polsce.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry