Unia Europejska liderem w polityce energetycznej na rzecz źródeł odnawialnych…

 17 marca 2015 r. w Brukseli odbyła się jednodniowa panelowa konferencja pod hasłem „EU leading on renewable energy policy: delivering on 2020 targets and beyond” –  „Unia Europejska liderem w polityce energetycznej na rzecz źródeł odnawialnych – realizacja celów do 2020 roku i dalszych”.

            Motto tego spotkania, to słowa przewodniczącego Junckera z lipca 2014 r.:

„Musimy wzmocnić udział odnawialnych źródeł energii na naszym kontynencie. To nie jest tylko kwestia odpowiedzialnej polityki odnośnie zachodzących zmian klimatycznych. Jest to równocześnie   konieczność w polityce przemysłowej, o ile chcemy mieć do dyspozycji wciąż przystępną energię w średnioterminowej perspektywie. Mocno wierzę w potencjał wzrostu ekologii. Dlatego chcę, aby europejska unia energetyczna stała się na świecie numerem jeden w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych”.

            Organizatorzy odwołali się do ustaleń Rady Europejskiej z października 2014  r. odnośnie pakietu klimatyczno-energetycznego określającego ramy polityki działania do 2030 dla Komisji Europejskiej. Aby zrealizować cel Komisja  rozpoczęła działania na trzech różnych frontach:

ñ  jako strażnik traktatów i wdrażania prawa wtórnego, Komisja Europejska będzie wspierać państwa członkowskie w realizacji ich celów do 2020 r. odnośnie odnawialnych źródeł energii;

ñ  Komisja już teraz podejmuje kroki w celu przygotowania się do przejścia do ram politycznych po 2020 r. i osiągnięcia udziału energii ze źródeł odnawialnych w wysokości co najmniej 27% do roku 2030, w szczególności poprzez nowy system zarządzania;

ñ  w 2015 podjęto sprawę utworzenia unii energetycznej i ustalenie programu dla Komisji na najbliższe lata w tym zakresie.

            Będąc pionierem i liderem w wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, Europa pokazuje reszcie świata, że obniżenie emisyjności dwutlenku węgla jest możliwe. Ponadto istotne programy i projekty zainicjowane w Europie spowodowały, że odnawialne źródła energii zyskały na znaczeniu i niezawodności jako źródło energii dla wszystkich.

            Słowo wstępne wygłosił  Miguel Arias Cañete – komisarz ds. klimatu i energii. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na priorytetowe znaczenie energii ze źródeł odnawialnych w kreowaniu unii energetycznej, ze względu na jej istotny wkład w ograniczanie emisji dwutlenku węgla. Jednak, aby następował rozwój sektora OZE, potrzebna jest właściwa polityka na tym polu. Sprawa OZE jest integralnym elementem planu Junckera skierowanym na odblokowanie inwestycji w tym sektorze. W przeciwieństwie do sytuacji sprzed 20 lat, kiedy wykorzystanie OZE było postrzegane jako kosztowny hazard, obecnie coraz szerzej korzysta się z tego rodzaju energii. Jako przykład komisarz wskazał budynek, w którym odbywało się spotkanie. W dalszym ciągu przemówienia przedstawił w jaki sposób OZE mogą wesprzeć unię energetyczną w każdym wymiarze, a mianowicie: ograniczenia emisyjności gospodarki, projektowania lub przeprojektowania wewnętrznych rynków energii, inwestowania w prace badawcze i innowacyjność, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa dostaw energii.(link do SPEECH-15-4615_EN- Canete.pdf).

            Program konferencji został podzielony na dwa panele:

I. Unia Europejska jako lider w wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych.

            Wdrażanie  najbardziej zaawansowanej polityki i ram prawnych.

II. Unia Europejska jako lider w wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych.

            Stymulowanie zmian w przemyśle i powstawania technologii innowacyjnych.

Program konferencji i zapis wideo z jej przebiegu dostępny jest pod adresami: http://www.euleadingrenewable.eu/index.html

http://www.euleadingrenewable.eu/streaming.html

            Spotkanie miało miejsce w nowoczesnym, niedawno wybudowanym Centrum Konferencyjnym Bruksela-Środowisko. Budynek centrum jest tak skonstruowany, aby zużywał jak najmniej energii, wykorzystując odnawialne źródła. Pokryty jest panelami fotowoltaicznymi i posiada okna z potrójnymi szybami zespolonymi. Do naświetlenia pomieszczeń wykorzystane jest maksymalnie naturalne światło. Ograniczono liczbę wind na korzyść schodów, do budowy użyto ekologiczne materiały o dużej trwałości. Zastosowano recycling zbieranej na miejscu deszczówki. Oprócz biur administracji ds. energii i środowiska Regionu Stołecznego Brukseli, w budynku mieści się informacyjne i wystawowe ekocentrum. Centrum to będzie udostępniać informacje o środowisku osobom prywatnym i profesjonalistom oraz młodzieży szkolnej. Budowę centrum można obejrzeć na  http://vimeo.com/93130390.

Pobierz

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry