Uroczyste otwarcie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią IGSMiE PAN w Krakowie – inwestycja Członka Wspierającego PSG

25 października bieżącego roku będzie miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią przy Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) w Krakowie. Celem tego projektu jest przede wszystkim wspieranie rozwoju nowoczesnej energetyki (w szczególności odnawialnych źródeł energii) oraz pozyskiwania suro-
wców w ramach koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Partnerami w projekcie są: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A., Geotermia Mazowiecka S.A. oraz EGM S.A.
Zakres rzeczowy projektu obejmował kilka zadań: budowę nowego budynku laboratoryjno-biurowego przy ul. Wybickiego 7A w Krakowie, a w jego ramach – budowę Laboratorium Kompleksowych Badań Odpadów i Biomasy, Laboratorium Modelowania Inżynierskiego, oraz rozbudowę Laboratorium Geofizyki Inżynierskiej. Do projektu należała także rozbudowa i modernizacja Laboratorium Geotermalnego IGSMiE PAN w Bańskiej Niżnej na Podhalu.


Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią to inwestycja mająca służyć poszerzeniu horyzontów badawczych Instytutu oraz jego oferty dla biznesu. W rozwoju działalności pomogą posiadane, wyspecjalizowane zespoły badawcze, wykorzystujące specjalistyczne oprogramowanie oraz urządzenia laboratoryjne pozyskane w zrealizowanym projekcie. W ramach działalności Centrum kontynuowane i rozwijane będą dotychczasowe tematy, dotyczące np. modelowania krajowych rynków surowców i energii czy też badań mających na celu rozwój kompleksowego wykorzystania energii i wód geotermalnych. Dzięki pozyskaniu urządzeń laboratoryjnych rozwijane będą badania w zakresie m.in. gospodarczego czy surowcowego wykorzystania odpadów przemysłowych, jak również wielokierunkowego wykorzystania biomasy. Rozbudowa wyposażenia Laboratorium Geofizyki Inżynierskiej pozwoli na dalsze poszerzenie spektrum badań geoinżynierskich, głównie metodami sejsmicznymi i georadarowymi. Z kolei utworzenie Laboratorium Modelowania Inżynierskiego pozwoli na dalszy rozwój modelowania procesów geologicznych i górniczych, modelowania procesów geotermalnych i systemów energetycznych w górotworze, czy też modelowania geoinżynierskiego, z zastosowaniem wielu specjalistycznych programów, zarówno dla celów badawczych, jak i potrzeb otoczenia gospodarczego, w tym spółek górniczych i energetycznych.
W skład Instytutu, którego początki sięgają lat 80. ubiegłego wieku, wchodzi obecnie trzynaście pracowni funkcjonujących w obrębie pięciu zakładów naukowych. Liczba pracowników przekracza obecnie 130 osób. Niemal 90% pracowników pionu naukowego pracuje już na terenie Centrum.
IGSMiE PAN bierze udział w licznych projektach badawczych, finansowanych z publicznych źródeł krajowych (w szczególności dofinansowanych z NCBiR) oraz zagranicznych (głównie w ramach programu Horyzont Europa oraz programów EOG). Jest to możliwe dzięki interdyscyplinarnemu i kompleksowemu podejściu do ocen gospodarowania surowcami mineralnymi i energią, poczynając od ich źródeł, poprzez technologie pozyskiwania i użytkowania, a także aspekty środowiskowe, rynkowe, ekonomiczne czy prawne. Obok działalności naukowej Instytut od lat świadczy także usługi badawcze dla podmiotów gospodarczych. Oczekuje się wzrostu wielkości tych usług dzięki realizacji projektu Centrum.
Działalność Centrum to z pewnością droga do jeszcze szerszej obecności Instytutu w obszarach badawczych i aplikacyjnych związanych z transformacją energetyczną, czystym środowiskiem i gospodarką o obiegu zamkniętym.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry