V OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY 2016

V OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY 2016
 11 – 14.10.2016, Mszczonów

Termin nadsyłania abstraktów referatów na V OKG: do 15 maja 2016 r.

Termin nadsyłania pełnych referatów na Kongres: do 15 maja 2016 r.
(dla Autorów zainteresowanych publikacją w „Technice Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój”).

Termin nadsyłania artykułów po korekcie (po recenzji): do 15.06.2016 r.

Abstrakty i referaty można nadsyłaćna adres tpg@min-pan.krakow.pl

Więcej szczegółów dotyczących V OKG będzie przekazywanych w terminie późniejszym.

V OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY

Komunikat nr 1

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry