VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny, 23-25.10.2018 – podsumowanie

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny odbył się w Zakopanem w dniach 23-25 października 2018 r. Głównym organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne we współpracy z PEC Geotermia Podhalańska SA., AGH WGGiOŚ Katedrą Surowców Energetycznych, Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Partnerami Kongresu było Miasto Zakopane, Starostwo Tatrzańskie, PIG-PIB, Resort Bukowina.

Patronaty Honorowe objęli Minister Środowiska, Minister Energii, NFOŚiGW, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezes WFOŚiGW w Krakowie, International Geothermal Association (IGA).

Głównymi celami  Kongresu były:

 • Prezentacja osiągnięć, uwarunkowań i problemów rozwoju geotermii w Polsce,
 • Prezentacja inicjatyw i działań Rządu RP i NFOŚiGW dla wsparcia rozwoju wykorzystania energii
  geotermalnej w Polsce, osiągniętych już wyników, dalszych planów,
 • Prezentacja rozpoznania zasobów energii geotermalnej w Polsce i możliwości ich wykorzystania,
 • Przegląd projektów w trakcie realizacji, perspektyw rozwoju geotermii w Polsce  (ciepłownictwo,
  generacja prądu elektrycznego, balneoterapia, rekreacja), z uwzględnieniem krajowych
  i międzynarodowych dokumentów dot. strategii energetycznych, OZE i dyrektyw UE,
 • Pogłębienie i nawiązanie kontaktów zawodowych, integracja środowisk naukowców i praktyków
  działających w sektorze geotermii i branżach pokrewnych.

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny, podobnie jak poprzednie edycje, był największym i najważniejszym cyklicznym wydarzeniem dla środowiska naukowców i praktyków zajmujących się energią geotermalną w Polsce. Służył podsumowaniu dotychczasowych dokonań w zakresie wykorzystania wód i energii geotermalnej, badań, wdrożeń, inwestycji, nowych projektów, perspektywicznych kierunków rozwoju geotermii w Polsce. Przedstawiono strategie krajowe i międzynarodowe dotyczące geotermii. Bardzo ważnym i oczekiwanym elementem programu była prezentacja inicjatyw i działań Rządu RP / Ministerstwa Środowiska dla wsparcia rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, osiągniętych już wyników, dalszych planów – w tym Polityki Surowcowej Państwa i założeń Programu Wykonawczego dla ciepła Ziemi (przygotowanego z aktywnym udziałem przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego); efektów i dalszych działań związanych ze wsparciem rządowym dla geotermii.

W Kongresie wzięło udział ponad 180 uczestników – przedstawicieli rozumianej branży geotermalnej, inwestorów, samorządowców. Uczestniczyli w nim także i zaprezentowali kluczowe wystąpienia:

 • Prof. dr hab. inż. Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu RP ds. Polityki Surowcowej, Główny Geolog Kraju (Ministerstwo Środowiska),
 • Artur Sz. Michalski – z-ca Prezesa NFOŚiGW,
 • Wojciech Stańczuk – DEOiR w Ministerstwie Energii.

W ramach Kongresu odbyły się sesje plenarne, panelowe, techniczne /naukowe, sesja posterowa. Wygłoszono ok. 40 referatów i przedstawiono 18 posterów. Wręczono uroczyście – przyznaną po raz pierwszy – Nagrodę Naukową PSG za najlepszą publikację z zakresu geotermii w latach 2016-2018.

Kongres był relacjonowany w środkach społecznego przekazu: z inauguracji Kongresu była informacja m.in. w programach TVP3, uczestniczący w obradach Sekretarz Stanu – Główny Geolog Kraju udzielił wypowiedzi przedstawicielom stacji telewizyjnych nt. ciepła Ziemi i Polityki Surowcowej Państwa. Odbyła się  też konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy z różnych tytułów prasowych i radiowych. Otrzymali oni sygnowane przez PSG rzetelne informacje nt. zasobów wód i energii geotermalnej. Kongres był relacjonowany w mediach ogólnopolskich i lokalnych.

VI OKG był udanym wydarzeniem na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które dobrze przysłużyło się sferze naukowej, B+R+I oraz praktycznej sektora geotermii w Polsce, przyczyniając się do jej promowania i popularyzacji przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne i współpracujące środowiska. Przysłużył się także znacząco popularyzacji zagadnień dotyczących geologii i geośrodowiska, do których należą ciepło Ziemi (wody i energia geotermalna) w Polsce.

 

Partnerzy: Urząd Miasta Zakopane, Starostwo Tatrzańskie, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Resort Bukovina

Sponsorzy wspierający: G-Drilling, G-Term Energy, Exalo Drilling Sp. z o.o.

Sponsorzy: Geotermia Mazowiecka, Geotermia Poddębice, Geotermia Pyrzyce, Instytut Nafty i Gazu–PIB, Park Wodny Bania S.A., Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks, Geopartner Sp. z o.o., GWE POL-BUD Sp z o.o., Veolia Energia Łódź S.A., Viessmann Sp. z o.o.

Patronaty: Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Stowarzyszenie Producentów
i Importerów  Urządzeń Grzewczych, Stowarzyszenie Polska Sieć Energie Cites, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Patronat medialny: GLOBEnergia, Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia Zrównoważony Rozwój, Portal termalni.pl, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Portal gramwzielone.pl, Portal Cire.pl

 

Opr. Beata Kępińska, PSG

Zdjęcie grupowe uczestników VI Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego
Zdjęcie grupowe uczestników VI Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego
PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry