VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny – spotkanie o geotermii!

Energia geotermalna – bezemisyjna i perspektywiczna! Porozmawiajmy o niej!

Idea wykorzystania zasobów geotermalnych do celów ciepłowniczych w Polsce  liczy sobie już blisko 40 lat – w 1981 r. na Podhalu ukończono wiercenie otworu – Bańska IG 1. Był to pierwszy otwór wiertniczy w Polsce, z którego wydobywana woda geotermalna posłużyła do ogrzewania budynków i innych instalacji w ramach uruchomionego na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX w. Doświadczalnego Zakładu Geotermalnego PAN Bańska – Biały Dunajec. Kilka lat później założono Geotermię Podhalańską (obecnie PEC Geotermia Podhalańska S.A.), która do dzisiaj realizuje geotermalny projekt ciepłowniczy na Podhalu. Obiekty IGSMiE PAN służą m.in. różnorodnym pracom badawczo-rozwojowym z zakresu geotermii.

Energia geotermalna w Polsce – sposób na walkę z niską emisją

Do chwili obecnej powstało na terenie naszego kraju 6 ciepłowni geotermalnych. Specjaliści oceniają, że geotermia w Polsce ma duże szanse i możliwości rozwoju. Mało tego –  powinna być ona wiodąca w dziedzinie ciepłownictwa sieciowego szczególnie w sytuacji permanentnego zanieczyszczenia powietrza.

Przyszłość geotermii w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, jest obiecująca, przy czym poza kwestiami występowania  odpowiednich warunków złożowych oraz zaangażowania środowisk naukowych i praktyków, dla rozwoju geotermii niezbędne są m.in. odpowiednie przepisy prawne i sposoby wsparcia.

Polska jest w światowej czołówce niechlubnego rankingu jakości i zanieczyszczenia powietrza. Jest to spowodowane niską emisją. Potrzeba ograniczania tego stanu jest swoistym czynnikiem mobilizującym władze do udostępniania środków finansowych wspierających bezemisyjne technologie. W te założenia idealnie wpisuje się energia geotermalna.

Polacy lubią geotermię?

Dla przykładu: w PEC Geotermia Podhalańska S.A. łączna długość sieci ciepłowniczych wynosi ponad 100 km, natomiast długość magistrali przesyłowej wynosi ok 15 km. Obejmuje swym zasięgiem odbiorców w 4 gminach: Szaflary, Biały Dunajec, Poronin i Zakopane. Sieć grzewcza jest doprowadzona do ok. 1500 odbiorców. W samym Zakopanem obsługuje ok. 40% rynku ciepłowniczego.  Jest to największy geotermalny system grzewczy w Polsce i jeden z największych w Europie (poza Islandią).

Innym przykładem geotermalnej sieci grzewczej jest system w Uniejowie. Liczy on 13 km długości i zaopatruje w ciepło 170 budynków – 80% budynków w tym mieście.

Wśród zalet wymienianych przez użytkowników ciepła geotermalnego są jego ceny  – stałe i konkurencyjne, a także czystość, bezawaryjność, bezpieczeństwo pracy.  To są fakty, które coraz bardziej przekonują do rozwoju geotermii w Polsce.

Energia geotermalna – co dalej?

Geotermia powinna znaleźć bardziej znaczące miejsce w planach dot. OZE, decyzjach gospodarczych i politycznych. Polska ma odpowiednie zasoby, potencjalnych odbiorców energii geotermalnej, a poziom i zaangażowanie środowisk naukowych jest bardzo wysoki. Posiadamy jako kraj doświadczonych projektantów, firmy wiertnicze, geofizyczne, wykonawców instalacji. Ciąży na nas także konieczność realizacji zobowiązań międzynarodowych i krajowych dot. OZE, zrównoważonego rozwoju energetycznego, itd.

Czy to nie wystarczający powód do tego, by podjąć dyskusję o geotermii w Polsce?

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny będzie służył podsumowaniu dotychczasowych dokonań w zakresie rozwoju wykorzystania wód i energii geotermalnej, przedstawieniu wyników badań, prac wdrożeniowych i inwestycyjnych, nowych projektów, a także perspektywicznych kierunków dalszego rozwoju geotermii w Polsce. Przedstawione zostaną plany i strategie krajowe i międzynarodowe dotyczące sektora OZE, w tym geotermii, a także uwarunkowania prawne i ekonomiczne.

Szczególna uwaga będzie skupiona na inicjatywach rządowych ukierunkowanych na wsparcie rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce.

W ramach Kongresu odbędą się m.in. sesje plenarne, panelowe i naukowe, wizyty w wybranych obiektach geotermalnych. Do udziału w Kongresie zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe, studentów, a także inne osoby zainteresowane geotermią.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry