VIII Ogólnopolski Kongres Geotermalny, 29.11 – 01.12.2023 r. – relacja, podsumowanie i wnioski z Kongresu

VIII Ogólnopolski Kongres Geotermalny odbył się w dniach 29.11–-01.12.2023 r. Organizatorem Kongresu było Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne we współpracy z Katedrą Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Redakcją GLOBEnergia Sp. z o.o.

Partnerami Kongresu byli: UOS Drilling S.A., Odkryj Geotermię (Geotermia Polska Sp.
z o.o.), Geotermia Podhalańska S.A., Geotermia Mazowiecka S.A., Chochołowskie Termy Sp. z o.o., Corab S.A., odwierty.eu S.A., GWE Pol-Bud Sp. z o.o., Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, PROINSOL Sp. z o.o., EXALO Drilling S.A. (Grupa ORLEN), Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o., Geotermia Poddębice Sp. z o.o., MPEC Konin Sp. z o.o.

Patronaty honorowe nad Kongresem objęli: Minister Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski. Patronaty te potwierdziły wysoką rangę Kongresu i jego znaczenie jako głównego cyklicznego spotkania środowisk zaangażowanych w badania i wykorzystywanie energii geotermalnej w Polsce.

Patronami merytorycznymi byli: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Patronami medialnymi były Wiadomości Naftowe i Gazownicze, TERAZ ŚRODOWISKO oraz CEENERGY NEWS.

Uczestnicy i tematyka

Kongres zgromadził około 130 uczestników. Reprezentowane były wiodące krajowe ośrodki naukowe, badawcze, ciepłownie geotermalne, niektóre ośrodki rekreacyjne, firmy geologiczne, geofizyczne, wiertnicze, konsultingowe i inne związane z sektorem geotermalnym, a także przedstawiciele samorządów i innych beneficjentów publicznych programów wsparcia rozwoju geotermii uruchomionych w Polsce w latach 2016-2023.

Podczas Kongresu odbyła się sesja inauguracyjna, sesje plenarne, debaty panelowe, sesje referatowe poświęcone wynikom badań oraz inwestycji geotermalnych w Polsce w ramach projektów krajowych i międzynarodowych, międzynarodowe warsztaty nt. ciepłownictwa geotermalnego w Islandii i w Polsce, sesja posterowa, debata uczestników Kongresu, sesja podsumowująca. Przedstawiono blisko 50 referatów. Ich tematyka została zawarta w Książce rozszerzonych abstraktów (https://kongresgeotermalny.pl/wazne/ksiazka-rozszerzonych-abstraktow).

Kluczowe referaty wygłosili przedstawiciele kierownictw Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW, którzy podsumowali dotychczasowe efekty kilkuletnich działań ministra właściwego do spraw środowiska na rzecz rozwoju geotermii w Polsce oraz finansowania rozwoju geotermii w Polsce przez programy priorytetowe, planowane projekty i inicjatywy.

Podczas Kongresu odbyła się sesja inauguracyjna, sesje plenarne, debaty panelowe, sesje referatowe poświęcone wynikom badań oraz inwestycji geotermalnych w Polsce […], międzynarodowe warsztaty nt. ciepłownictwa geotermalnego […], sesja posterowa.

Wydarzenia, uroczystości i wyróżnienia: Medale Honorowe i Nagroda Naukowa

Podczas sesji okolicznościowej Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego uroczyście wręczono Medale Honorowe PSG im. Erazma Syksta. Tym razem otrzymali je: Jarosław Kotyza (pośmiertnie), Zdzisław Bociek (wraz z dyplomem Członka Honorowego PSG) oraz GLOBEnergia. Ogłoszono również wyniki III edycji Konkursu o Nagrodę Naukową PSG za najlepszą publikację o tematyce geotermalnej w latach 2021–2023, którego główną laureatką została Pani dr inż. Barbara Kiełczawa (Politechnika Wrocławska) za artykuł pt. ”Determination of reservoir temperatures of low-enthalpy geothermal systems in the Sudetes (SW Poland) using multicomponent geothermometers”, opublikowany w czasopiśmie Water (2023), 15, no. 3: 422 (https://doi.org/10.3390/w15030422)

Podczas specjalnej  sesji In memoriam przypomniano sylwetkę, działalność i dokonania  śp. Jarosława Kotyzy – współzałożyciela PSG i pomysłodawcy Ogólnopolskich Kongresów Geotermalnych.

…uroczyście wręczono Medale Honorowe PSG im. Erazma Syksta. […] otrzymali je: Jarosław Kotyza, Zdzisław Bociek oraz GLOBEnergia.
Ogłoszono również wyniki III edycji Konkursu o Nagrodę Naukową PSG za najlepszą publikację o tematyce geotermalnej w latach 2021–2023 główną laureatką została Pani dr inż. Barbara Kiełczawa

Wyjazdowa sesja techniczna odbyła się do Laboratorium Edukacyjno-Badawczego  Odnawialnych Źródeł
i Poszanowania Energi – Ośrodka WGGiOŚ AGH w Miękini.

Podsumowanie Kongresu: wnioski i podziękowania

Efektem Kongresu są m.in. Wnioski ogólne i szczegółowe – dostępne na https://kongresgeotermalny.pl/wazne/podsumowanie-i-wnioski-z-viii-ogolnopolskiego-kongresu-geotermalnego/

Kongres był zorganizowany na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym, spełnił swoje założenie i cele.

Zarząd Stowarzyszenia bardzo dziękuje wszystkim Współorganizatorom, Partnerom, Sponsorom, Partnerom Merytorycznym, Partnerom Medialnym, Gościom, Recenzentom, Autorom referatów i posterów, Uczestnikom, a także wszystkim osobom, które były w różny sposób zaangażowane w organizację i przebieg Kongresu – to był nasz wspólny Kongres i nasz wspólny sukces!

Czekamy na następny i na inne wydarzenia branży geotermalnej w Polsce z udziałem PSG.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

Serwis fotograficzny – galeria zdjęć z Kongresu jest dostępna tutaj.

struktury geologiczne w formie łuków - antykliny oraz wieża wiertnicza z geotermalnym otoworem wiertniczym
PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry