Wybory w PSG

Po XIII Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, 6 czerwca 2019 r. – Wyniki wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 1.10.2019 – 30.09.2022

6 czerwca 2019 odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego za 2018 r. W jego trakcie wybrano m.in. Zarząd i Komisję Rewizyjną na kadencję 1.10.2019 – 30.09.2022.

W toku głosowania wyłoniono członków organów statutowych Stowarzyszenia.

Zarząd PSG:
Beata Kępińska – prezes
Arkadiusz Biedulski – wiceprezes
Marek Hajto – wiceprezes
Ewa Kurowska – sekretarz
Bartosz Ciapała – skarbnik
Józef Chowaniec – członek Zarządu
Anna Sowiżdżał – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Barbara Tomaszewska – przewodnicząca
Barbara Czerwińska
Aleksandra Kasztelewicz
Jan Soboń
Robert Skrzypczak

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry