Zaskakujące rezultaty wiercenia w Sieradzu

Jak podają lokalne media, raport końcowy dotyczący kolejnego już w Polsce wiercenia za wodą geotermalną wykonanego w Sieradzu został przedłożony do stosownych urzędów.

Zawarte zostały w nim informacje o wynikach testów wykonanego odwiertu: niższa niż zakładano temperatura wynosząca 55°C (wobec przewidywanej 60°C) oraz dwa razy większa niż zakładano wydajność otworu – 250m3/h (przewidywano 125m3/h).

Wyniki te pozwalają z optymizmem spoglądać na powstanie kolejnej, nowoczesnej ciepłowni geotermalnej w Polsce. W Sieradzu rozważane jest połączenie kilku odnawialnych źródeł energii i kogeneracji z gazu ziemnego w celu niezawodnego i pełnego zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło w mieście. Będzie to miało duży wpływ na poprawę jakości powietrza i zmniejszy zależność miasta od zewnętrznych dostaw surowca.

Warto zwrócić uwagę na rozbieżności pomiędzy parametrami przewidywanymi i uzyskanymi. Choć na przestrzeni lat metody modelowania budowy geologicznej Ziemi znacząco się rozwinęły, nie pozostawia wątpliwości, że doskonałe przewidzenie wszystkich parametrów uzyskanych w nowo powstającym odwiercie geotermalnym nie jest możliwe. Polska może poszczycić się ośrodkami, które dysponują światowej klasy oprogramowaniem i ekspertami, jednak pełne przewidzenie warunków geotermalnych jest równie trudne, jak przygotowanie w pełni sprawdzalnej prognozy pogody.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry