Nagroda Naukowa PSG 2023

Spośród zgłoszonych do Konkursu prac pierwszą nagrodę przyznano pani dr Barbarze Kiełczawie za artykuł pt.: „Wyznaczanie temperatur zbiorników systemów geotermalnych niskiej entalpii w Sudetach (południowo-zachodnia Polska) za pomocą geotermometrów wieloskładnikowych”. Artykuł ten opublikowany został w języku angielskim*, w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym Water wydawnictwa Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), publikującym w otwartym dostępie.

Tegoroczny werdykt Kapituły Nagrody był jednomyślny, a zwycięska praca  uzyskała ocenę najwyższą z możliwych w punktowej skali oceny. W ocenie merytorycznej członkowie Kapituły napisali m.in. że:

 „Praca przyczynia się do pogłębionego, a jednocześnie „świeżego” i całościowego spojrzenia na sudeckie systemy geotermalne, ich genezę, warunki geologiczne, termiczne, hydrogeochemiczne, krążenie i mieszanie wód geotermalnych, a także na ich wzajemne związki i zależności. Opracowana na podstawie grupy specjalistycznych, a zarazem klasycznych dla geotermii metod badań, w tym geotermometrów i analiz układów woda-skała. Podaje wyniki przeprowadzonej po raz pierwszy tak kompleksowej analizy wód geotermalnych w celu dokładniejszego określenia temperatur tych systemów i rekonstrukcji ich warunków termicznych. Praca posiada znaczenie zarówno naukowe, jak i praktyczne. Potwierdza znaczenie różnorodnych badań samych systemów geotermalnych, gdyż to one mają zasadnicze znaczenie dla kształtowania wielu parametrów wód, w tym tych, które są ważne z punktu widzenia energetycznego, a także m.in. dla długoletniej, stabilnej eksploatacji wód geotermalnych. Praca jest wybitna, świadczy o bardzo dogłębnej wiedzy Autorki, znajomości metod i problematyki, którą przedstawia, przy dojrzałym, krytycznym i wyważonym podejściu do wyników i ich interpretacji.

Dane szczegółowe:  Barbara Kiełczawa, Determination of Reservoir Temperatures of Low-Enthalpy Geothermal Systems in the Sudetes (SW Poland) Using Multicomponent Geothermometers   Water (2023) 15, no. 3: 422,  https://doi.org/10.3390/w15030422.

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne - marka polskiej geotermii
PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry