Geotermia

Wiadomości PSG

Dofinansowanie odwiertu geotermalnego w Trzebnicy

NFOŚiGW dnia 7 września 2021 r. w Warszawie udzielił dotacji na przedsięwzięcie pt. “Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy” w ramach programu priorytetowego “Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Wartość dofinansowania wynosi 17,3 mln zł, przy czym całkowity koszt inwestycji to 18,7 mln zł. Działanie ma na celu dokonanie rozpoznania warunków oraz określenie parametrów hydrogeologicznych utworów w Trzebnicy. W tym celu powstanie otwór geotermalny Jadwiga T-1, którego głębokość będzie sięgać 3000 m. Według prognoz, parametry wody w tym rejonie wynosić będą: 80°C

Czytaj więcej

Starsze wiadomości

Budowa ciepłowni geotermalnej w Koninie

W Koninie podpisano umowę na budowę ciepłowni geotermalnej. Umożliwi ona eksploatację zasobów geotermalnych z otworu udostępniającego wodę geotermalną o najwyższej jak do tej pory temperaturze w Polsce. Stronami umowy są MPEC Konin i UOS Drilling S.A. – członkowie wspierający PSG.

Czytaj więcej

Webinar o płytkiej geotermii

Dnia 10 maja odbędzie się webinar dotyczący płytkiej geotermii. Prezentacje wygłoszą uczestnicy dwóch projektów związanych z eksploatacją i zarządzaniem zasobami geotermalnymi dostępnymi na niewielkich głębokościach

Czytaj więcej

Kategorie wiadomości

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry