Wytyczne IGA – opis zasobów geotermalnych

W ostatnim czasie na stronie internetowej Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej pojawiły się wskazówki dotyczące opisu zasobów i wykorzystania energii geotermalnej.

Bezpośrednie wykorzystanie – Heating&Cooling, ogrzewanie i chłodzenie

Największą zmianą jest sugerowane zastąpienie sformułowania „bezpośrednie wykorzystanie” (ang. direct use) określeniem Heating&Cooling – „ogrzewanie i chłodzenie”, „ciepłownictwo i chłodnictwo”. Ma to na celu ułatwienie identyfikacji kierunku zagospodarowania zasobów geotermalnych przez osoby związane z innymi branżami. Ponadto, do tej kategorii zostaną włączone wszystkie rodzaje zasobów – płytkie i głębokie, wysoko i niskotemperaturowe, a także układy wykorzystujące do ogrzewania i chłodzenia wodę geotermalną wprost, za pośrednictwem wymienników ciepła oraz pomp ciepła.

Opis zasobów – pól geotermalnych

Proponowana struktura opisu zasobów geotermalnych.

Wskazano, jak należy opisywać zasoby geotermalne co do miejsca i sposobu ich wykorzystania. W skład poprawnego opisu pola powinny wchodzić: lokalizacja, nazwa pola/koncesji, typ eksploatowanego surowca, liczba odwiertów z wyróżnieniem kogeneracji, przeciętna głębokość odwiertu (nie długość odwiertu kierunkowego), a także maksymalna temperatura płynu złożowego.

Sposób wykorzystania potencjału geotermalnego

Proponuje się wydzielanie następujących sektorów, w których raportowane będzie wykorzystanie ciepła geotermalnego:

  • rolnictwo i przetwórstwo żywości
  • przemysł (obrabianie takich materiałów jak m.in. tekstylia, papier,chemikalia, metale i minerały, beton i guma)
  • zdrowie, rekreacja i turystyka
  • ogrzewanie i chłodzenie budynków
  • inne, np. odladzanie.

Technologia wykorzystania ciepła geotermalnego

Wskazano, jakie parametry należy podawać w przypadku zgłaszania wykorzystania ciepła geotermalnego z wykorzystaniem poszczególnych technologii. W przypadku najpopularniejszej w Polsce technologii wymienników ciepła, zaleca się podawać:

  • moc cieplną głównego wymiennika
  • ilość ciepła dostarczoną w TJ/rok lub GWh/rok
  • nominalną temperaturę zasilania
  • nominalną temperaturę powrotu.

Pozostałe technologie oraz pełny opis wymienionych powyżej pojęć wraz z definicjami dostępny jest pod adresem:

https://www.lovegeothermal.org/explore/geothermal-heating-and-cooling-data/

Miło nam poinformować, że w skład komisji pracującej nad ujednoliceniem nazewnictwa pracowali również Polacy – Pani Katarzyna A. Kurek i Pan Marek Hajto.

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry