Niemiecko-Polskie Dni Geotermii 14 listopada 2014 w Essen (Niemcy)

{multithumb enable_thumbs=0}

Niemiecko-Polski Dzień Geotermii w Nadrenii Północnej–Westfalii

W dniu 13.11.2014 r. odbył się Niemiecko – Polski Dzień Geotermii w Nadrenii Północnej – Westfalii. Konferencja była zorganizowana przez Wydział Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG) wraz z Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (jako partnerem), Agencję Energetyczną Nadrenii Północnej – Westfalii oraz Federalne Stowarzyszenie Geotermiczne (GtV).
Było to już drugie tego typu wydarzenie. Poprzednie odbyło się w 2013 r. w Polsce, w murach Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Tegoroczny Dzień Geotermii odbywał się w obiektach Targów Essen, gdzie uczestnicy mieli także możliwość zwiedzenia trwających tam targów geotermalnych GEO-T Expo.  Celem spotkania było wzajemne poznanie, wymiana informacji, nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy firmami, naukowcami i innymi osobami zainteresowanymi tematem z obu krajów. Głównym punktem spotkania było forum, na którym zostały poruszone tematy związane z warunkami rozwoju geotermii w Polsce i Niemczech, ich aspekty techniczne i geologiczne, formalne i finansowe, a także możliwości wsparcia i współpracy pomiędzy dwoma krajami. Dla zainteresowanych odbyły się dwa warsztaty. Jeden dotyczył tematów głębokiej geotermii. W ramach warsztatu została przedstawiona polska dobra praktyka z dziedziny ciepłownictwa – projekt geotermalny na Podhalu oraz propozycja ekologicznego ogrzewania na obszarze Ren-Ruhra w Niemczech na przykładzie istniejących geotermalnych sieci ciepłowniczych w Europie. Drugi warsztat dotyczył tematu płytkiej geotermii i pomp ciepła. W ramach warsztatu poruszono głównie kwestie formalne i geotechniczne projektowania i wykonywania dolnych źródeł dla pomp ciepła oraz zarządzanie dopuszczeniami i jakością w tej branży. Ważnym elementem Dnia Geotermii był matchmaking, czyli indywidualne rozmowy i nawiązywanie kontaktów biznesowych bezpośrednio przez uczestniczących w wydarzeniu przedstawicieli firm, instytucji i środowisk naukowych.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób, w tym niemal 20 osób z Polski. W trakcie forum i rozmów panowała atmosfera otwartości na wspólne projekty. Podkreślano, że taka współpraca wprawdzie już istnieje (przedstawiono zresztą zauważone różnice np. w podejściu do zarządzania projektami w Polsce i w Niemczech), ale warto ją zacieśniać, co przyniesie z pewnością biznesowi z obu krajów wymierne korzyści oraz zaowocuje wspólnym rozwiązywaniem ważkich tematów badawczych.
Wieczorem uczestnicy Niemiecko – Polskiego Dnia Geotermii mieli okazję odwiedzić Międzynarodowe Biuro Geotermalne w Bochum, które jest biurem koordynacyjnym Federalnego Stowarzyszenia Geotermicznego (GtV‐BV oraz  niemieckich firm geotermalnych.  Zapoznano się także z działalnością dydaktyczną i naukową Międzynarodowego Centrum Geotermii w Bochum oraz z jego nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym i badawczym (włącznie z urządzeniem do głębokich wierceń). Centrum to mieści również obecnie sekretariat Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA).
Więcej informacji o wydarzeniu, a także prezentacje przedstawione w trakcie Dnia Geotermii w Essen można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:
http://www.energieagentur.nrw.de/geothermie/deutsch-polnischer-geothermietag-in-nrw-25364.asp?find=

 

1ndg_1

Fot.1. Uczestnicy Forum

1ndg_2

Fot. 2. Organizatorzy wydarzenia

1ndg_3

Fot. 3. Matchmaking

PSG_logo-150px_white.png
Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Formularz kontaktowy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne© 2021   |   Design and coding by Brandobry